MARKETING SERVICES je konzultantská a poradenská spoločnosť

MARKETING SERVICES je konzultantská a poradenská spoločnosť, ktorá pomáha vytvárať a presadzovať korporátne, obchodné a marketingové ciele jednotlivých klientov na slovenskom a českom trhu.
Pracujeme maximálne efektivne v prospech klienta, pri hlbokom rešpektovaní a poznaní jeho business kategórie a aspektov s tým súvisiacich. Konkrétne návrhy činností pre marketing a advertising mix pripravujeme a realizujeme tak, aby sme reálne podporili POD každého klienta v jeho konkurenčnom prostredí. Dávame dôraz na nekonvenčné a neotrelé riešenia, v prípade potreby sme schopní zabezpečiť nadštadartný servis v všetkých kľlúčových oblastiach reklamy (ATL, BTL, PR, events, direct marketing solutions, lojalitné programy, segmentačné stratégie).
Naším firemným krédom je – Nepotrebujeme byť vidieť my, ale naši klienti. Tam, kde treba a čo najefektívnejším spôsobom.

Managing Partner agentúry Tomáš Vášáry (1969) pracuje v oblasti PR a reklamy od roku 1990. Prešiel rôznymi vrcholovými pozíciami v medzinárodných agentúrach Ogilvy a BBDO, istý čas pracoval v bankovom sektore a od roku 2006 sa koncentruje na odborné poradenstvo a presadzovanie záujmov klientov na českom a slovenskom trhu.

Kontakt:

tvasary@gmail.com
+420 602 376 018

Jan Horký (1988) vystudoval žurnalistiku na Fakultě sociální věd Univerzity Karlovy. Pět let působil jako redaktor zahraničního zpravodajství v centrální redakci Deníku. Přes dva roky vedl redakci B2B časopisu a jako externí autor přispíval do několika dalších periodik, většinou zaměřených na byznys. V oblasti PR se zaměřuje především na obsahovou stránku tak, aby texty byly přesvědčivé a zároveň co nejlépe uchopitelné pro média a čtenáře.

Kontakt:

+420 732 984 965